Aktuality

Zisťovanie úspory v spotrebe paliva návesovej súpravy použitím topografického tempomatu „MAN Efficient Cruise“

V rámci dlhodobej výskumnej spolupráce spolu s Katedrou cestnej a mestskej dopravy na Žilinskej univerzite v Žiline v oblasti prevádzky cestných vozidiel a v rámci riešenia diplomovje práce bolo vykonané meranie úspory súpotreby paliva s návesovou súpravaou pri použití najmodernejších asistenčných systémov vo vozidle, konkrétne topografického tempomatu ( hovorovo tzv. „GEO-tempomatu“).

Meranie prebehlo za účastí vedúceho práce doc. Ing. Tomáša Skrúcaného, PhD., autora práce Bc. Filipa Kaššaia a experta z praxe - Ing. Andreja Rakytu - školiteľa „profi drive“ MAN Truck & Bus Slovakia, s.r.o.; na návesovej súprave patriacej spoločnosti AVE-MOTO, s.r.o.

Samotné meracie jazdy boli vykonané na komunikácii II. triedy s veľmi kopcovitým profilom pre dokázanie správnej činnosti asistenčného systému. V priebehu noci medzi 21. a 22. októbrom bolo odjazdneých vyše 200 meracích kilometrov s naloženou jazdnou súpravou.

Princíp činnosti tohto systému predstavuje malý krok ku zvýšeniu automnej prevádzke cestných vozidel. Pri jeho používaní vozidlo samostatne udržuje požadovanú rýchlosť vozidla vzhľadom na okmažité zemepisné podmienky a dopravný prúd. Vďaka viacerým snímačom a mapovým podkladom reguluje okamžitú rýchlosť vozidla so zreteľom na zníženie spotreby plaiva prostredníctvom využívania pohybovej energie vzhľadom na výškové a priečne vedenie komunikácie (zotrvačnosť vozidla v stúpaniach, klesanai, zákrutách, vjazdoch do obcí) a pohyb okolitých vozidiel.

Tempomat s podporou GPS MAN EfficientCruise zaznamenáva priebeh trasy zo stúpaniami a klesaniami až tri kilometre vopred. Tak môže tempomat neustále prispôsobovať jazdný stupeň a rýchlosť v zmysle hospodárneho spôsobu jazdy. Pokiaľ to je zmysluplné ‒ vyhýba sa podraďovaniu. To sa stará o menej prerušení prenosu sily a šetrí palivo.

Geo Temp 1
Geo Temp 2 Geo Temp 3 Geo Temp 4