Aktuality

Použitie aerodynamických prvkov teoreticky i v praxi

Druhý článok z trojdielnej série o aerodynamických prvkoch na návesových súpravách. Predstavuje prvé výstupy z meraní vykonaných v spolupráci so Žilinskou univerzitou.