Aktuality

Technológie zlepšujúce aerodynamiku

Tento článok predstavuje výstupy merania zníženia odporu vzduchu a tým spotreby paliva návesových súprav