fotka

Naše služby

Výskum a vzdelávanie v doprave

Pre skvalitnenie našich služieb pre Vás a pre rozvoj výskumu v doprave sa venujeme aj vedeckej činnosti. Túto činnosť vykonávame v spolupráci so Žilinskou univerzitou - Katedrou cestnej a mestskej dopravy a spoločnosťou MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Výstupy tejto činnosti sú prezentované aj formou odborných a vedeckých publikácii, z ktorých vybrané sú uverejnené aj nižšie v sekcii Aktuality.

Našimi partnermi pre výskum a vzdelávanie sú:

Vďaka výskumu a vzdelávaniu v doprave sme krok vpred pred konkurenciou a naše služby pre Vás sú bezpečnejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie.

  • Táto činnosť zahŕňa množstvo meraní, výpočtov a spolupráce s kolektívom Žilinskej univerzity v Žiline a taktiež vedenie študentov pri ich záverečných bakalárskych, diplomových prácach, kedy môžu pretaviť svoje nadobudnuté vedomosti v praxi.
  • Študentom a akademickému prostrediu sme nápomocní pri odborných konzultáciách, poskytnutí technického zázemia pre výskumné účely a sprístupnení informácií. Sme si vedomí, že vzdelávanie študentov bez spojenia s praxou nemá význam a tiež činnosť v praktickom prostredí s využitím teoretických znalostí akademickej obce sa stáva efektívnejšou a konkurencieschopnejšou.

Kontakt

V prípadne záujmu kontaktujte zodpovednú osobu nižšie.

icon
doc. Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.
zamestnanec Žilinskej univerzity
+421 903 771 044 viac info