Aktuality

Zisťovanie spotreby paliva dodávkových vozidiel - Výskumná úloha -

V rámci našich výskumných aktivít a spolupráce so Žilinskou univerzitou sme poskytli vozidlo a meracie zariadenia pre zisťovanie skutočnej spotreby paliva dodávkových vozidiel vybavených rôznymi nadstavbami pri rôznych rýchlostiach pohybu vozidla. Meranie bolo uskutočnené na valcovom dynamometri v laboratóriách Katedry cestnej a mestskej dopravy (KCMD). Táto výskumná úloha je riešená v rámci bakalárskej práce študentky KCMD Emmy Hvorečnej pod vedením Tomáša Skrúcaného.


Viac info na:

https://www.facebook.com/profile/100050324898100/search/?q=emma

Img 20231026 093930 Img 20231026 093938