Aktuality

Možnosti zníženia spotreby paliva

Článok sa venuje vyhodnoteniu výsledkov merania vplyvu polohy strešného deflektoru a tlaku hustenia pneumatík na spotrebu paliva valníka o celkovej hmotnoti 12 t.