Aktuality

Vplyv polohy nákladu na brzdenie

Článok uvádza výstupy z výskumu brzdného spomalenia nákladného vozidla o celkovej hmotnosti 12 t. Bol skúmaný vplyv hmotnosti nákladu a jeho poloha na ložnej ploche na brzdné spomalenie a brzdnú dráhu vozidla.